नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
विवरण पठाएको नमुना फारमहरू २०७३-०३-०४ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण पठाएको
NGO Profile का लागी प्रस्तावित Template नमुना फारमहरू २०७२-०९-१३ गै.स.स.डेस्क / LGCDP विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Note:गै.स.स. डेस्क तथा पौष-१३ ,२०७२ को सा.प. एजेन्सी बैठकमा सहभागी गै.स.स.हरु
कृपया यँहा उपलब्ध गराईएको फर्ममा आवश्यक थपघट तथा सुझाव सहित तपसिलको ईमेलमा १ साता भित्र पठाईदिनु होला।
Email:ddcbaitadi@gmail.com
dge,baitadi@gmail.com
Skip to toolbar